Menu

Holdkort

Alle hold skal indlevere holdkort over samtlige spillere, der benyttes på holdet under turneringen.

På holdkortet anføres spillernes navne, fødselsdato og - år.

Holdkort udleveres med holdmappen eller kan downloades her (Gem pdf-filen før du udfylder den)

En spiller er ikke spilleberettiget i Kattegat Cup, før vedkommende står anført på holdkortet.

Hvis der er 1 eller 2 spillere med dispensation, skal det tydeligt fremgå af holdkortet, hvilke spillere der er tale om.

Holdkort SKAL afleveres på Stævnekontoret før første kamp.

En spiller må kun deltage på ét hold i Kattegat Cup.
Såfremt en spiller deltager på 2 hold, har begge hold tabt deres kampe.

Kampresultater

(SKAL AFLEVERES PÅ INFORMATIONSKONTORET - OGSÅ EFTER FINALERNE)!

Efter hver kamp skal kampresultatet omgående indberettes af vinderen af kampen.
I tilfælde af uafgjort skal kampresultatet indberettes af det hold, der er nævnt først i kampprogrammet

Protester
Eventuelle protester skal skriftligt meddeles stævneledelsen (Stævnekontoret) senest 30 minutter efter pågældende kamp. Med protesten indbetales 300 kr., som returneres, hvis protesten tages til følge.
Protester over beslutninger truffet af kampens dommer afvises.
Stævneledelsens afgørelse kan ikke appelleres.