Menu

Stævneregler

Spilletider:
11 mandshold: 2 x 25 min.
8-mandshold: 2 x 20 min.
5-mandshold: 2 x 15 min

Spiller antal:

For hver 3 mål et hold er bagud, må der indsættes en ekstra spiller - dog maksimalt 3 ekstra spillere.

Hvert hold må bestå af det antal spillere man ønsker, og for hvem der er betalt deltagergebyr.
I 11-mands kampe må der maximalt anvendes 16 spillere pr. kamp.
I 8-mands kampe må der maximalt anvendes 12 spillere pr. kamp.

I 5-mands kampe må der maximalt anvendes 8 spillere pr. kamp.
Der er fri udskiftning blandt de tilladte spillere i hvert kamp.

Hvor intet andet er nævnt spilles der efter DBU, FIFA og IFAB regler.

En spiller må kun spille for ét hold under hele stævnet.

Rækkefølgen i puljerne afgøres på følgende måde:

  1. Point (3 point for sejr, 1 point for uafgjort, 0 point for tabt)
  2. Point i indbyrdes kampe
  3. Målforskel i indbyrdes kampe
  4. Flest scorede mål i indbyrdes kampe
  5. Målforskel i samtlige kampe i puljen
  6. Antal scoret mål i hele puljen
  7. Straffespark 

Skulle et hold udeblive fra en puljekamp, kan det pågældende hold ikke gå videre til hverken A- eller B-slutspil.

Ved uafgjorte kampe i 1/16, 1/8, 1/4 og semifinalerne afgøres kampen ved straffespark. Disse afvikles ikke på den bane som kampen er spillet på. Disse afvikles på Bane 5 straks efter kampen er slut. Grunden til dette er for at forebygge forsinkelser. Dette gælder ikke i finalerne. Her afvikles straffesparkskonkurrencen på banen, hvor kampen er blevet spillet. Ved en ikke spillet kamp er resultatet 3-0.

Sidstnævnte hold skifter trøjer

Advarsler (gult kort) medfører 10 minutters udvisning i 11-mands kampe og 5 minutters udvisning i 8-mands kampe. En advarsel mere til samme spiller (rødt kort) medfører udvisning for resten af kampen.
Udvisning (rødt kort) med eller uden forudgående advarsel medfører karantæne i næste kamp i Kattegat Cup.

Regler for 8-mands fodbold:
Off-side findes ikke i 5- og 8-mands fodbold.

Det er ikke tilladt målmanden at samle bolden op ved tilbagelægning i 8-mands.

Aldersdispensation:
Der er mulighed for dispensation for max. 2 spillere pr. hold i 8-mands og 11-mands. De to spillere må være født op til et år før den pågældende årgang. I 5-mands max. 1 spillere pr. hold.

Der skal kunne forevises gyldigt ID på forlangende for alle spillere.

Dommere og regler:
Alle kampe dømmes af eksaminerede dommere. Kampene afvikles efter IFAB's regler, dog med den særregel med fri udskiftning. Spillere der har begået forseelser, der medfører til advarsler (gultkort), bliver udvist i 10 min. (i 8 mands kampe kun 5 min.) Spillerne kan indtræde ved stop i spillet efter 10 min.(8 mands efter 5 min.) 2 advarsler i samme kamp straffes med udvisning resten af kampen.

Protester
Eventuelle protester skal skriftligt meddeles stævneledelsens (Stævnekontoret) senest 30 minutter efter pågældende kamp. Med protesten
indbetales 300 kr., som returneres, hvis protesten tages til følge.
Protester over beslutninger truffet af kampens dommer afvises.
Stævneledelsens afgørelse kan ikke appelleres.